Adatvédelmi Tájékoztató

 

Adatvédelmi tisztviselő:

Sebestyénné Dr. Bognár Ágnes (fogászati szakorvos, a Teve Dental Fogorvosi Rendelő kezelőorvosa).

Telefonszám: +36 70 620 2577

Az adatvédelmi tisztviselőhöz lehet fordulni információért a kezelt adatokkal kapcsolatban.

Teve Dental Fogorvosi Rendelő által Kezelt adatok:

1.       Állapotfelmérő kérdőív (Anamnézis): A páciens egészégi állapotára vonatkozik, segít a kezelés sikerességében és a komplikációk elkerülésében. Kötelező egészségügyi adat és egyben hozzájárulás a kezeléshez. Az adatkezelés papír alapon történik, hozzáférése a kezelőorvosnak és az asszisztensnek van. Megsemmisítésére vagy a rendelőből való elvitelére kizárólagos kérelem szükséges a páciens oldaláról.

2.       Státuszlap (Karton): A száj, fogazat állapota és az elvégzendő kezelések tervei és az elvégzett kezelések megvalósításait tartalmazza. Az adatkezelés papír alapon történik, hozzáférése a kezelőorvosnak és az asszisztensnek van. Megsemmisítésére vagy a rendelőből való elvitelére kizárólagos kérelem szükséges a páciens oldaláról. Abban az esetben, ha garanciális időn belül lenne kérelem az adatmegsemmisítésre, azt az adatvédelmi tisztviselő rögzíti, és a garanciális idő elmúltával törli az adatokat. A megsemmisítés vagy elvitel utáni esetleges kezeléskor az adatokat kötelezően újra fel kell venni.

3.       Röntgen és szájüregi (orál) kamera felvételek: A kezeléshez szükséges adatok. Szükség szerint készülnek a kezelőorvos belátása szerint. Az adatkezelés elektronikus, hozzáférése a kezelőorvosnak van. Megsemmisítésére vagy a rendelőből való elvitelére kizárólagos kérelem szükséges a páciens oldaláról. Az elvitel elektronikus levél formájában történhet. A megsemmisítés vagy elvitel utáni esetleges kezeléskor az adatokat szükség esetén újra fel kell venni, „visszahozni” adathordozón nem elfogadott.

4.       Kamerarendszer: A rendelő bejárata kívül és belül kamera megfigyelés alatt áll biztonsági okokból. Az adatok elektronikusan tárolódnak, és automatikusan törlődnek. Az adatok nem azonosításra szolgálnak, ezért a megsemmisítésük és kikérésük nem lehetséges. Az adatokat kizárólag hatósági kérésre adja ki az adatvédelmi tisztviselő, kizárólag a hatóságnak.

Adatvesztés:

Adatvesztés esetén a hiányt pótolni kell. A papír alapú adatokat a páciens következő látogatásakor van lehetőség pótolni, az elektronikusan tárolt adatok pedig a biztonsági mentésről visszaállíthatók.

Adattovábbítás:

A rendelőből továbbított adatok:

1.       Fogtechnika részére továbbított adat: A lenyomat mellett a munkalap, amely a karton számmal van ellátva, így biztosított a névtelenség.

2.       Szájsebészetre (másik rendelőbe) küldött röntgenfelvétel: A felvétel elektronikus úton van küldve, monogrammal vagy kartonszámmal. Az azonosítást a páciens viszi magával papír alapon.

 

További információk:

További információkat az adatvédelemről az Adatvédelmi tisztviselőtől a fenti telefonszámon kaphat. Elérhetősége: Sebestyénné Dr. Bognár Ágnes, +36 70 620 2577

Az elektronikus adatok tárolásáról és védelméről technikai információt a rendszergazdától kaphat. Elérhetősége: Sebestyén Alfréd, +36 30 3777 331

 

 

Teve Dental Kft,

Budapest, 2018.05.22